Društvo metrologa Srbije

O nama Kongresi

Metrologija

Metrologija je nauka o merenju, bavi se mernim jedinicama i njihovim etalonima, merilima i merenjima i obuhvata sve teorijske i praktine probleme koji se odnose na merenja bez obzira na njihovu tanost.
Metrologija se u praksi sree u gotovo svim segmentima privrede.

Metrološki stručnjaci omogućavaju kvalitetan
rad preduzeća,
usklađen sa standardima
kvaliteta.

Osim ugleda,
to donosi i profit!